Jumat, 26 Mei 2017

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia Akramia taho, raspracouscyki mohuc vykarystouvac liuby tekstavy redaktar ​​dlia redahavannia Java i XML-fajlau, a zatym vykarystouvac instrumienty kamandnaha radka (kampliekt raspracounika Java i Apache Ant patrabujucca) dlia stvarennia, zborki i adladki Android prykladanniau, a taksama kiravac padlucanym Android prylad (napryklad, vyklikajucy pierazahruzka, ustanouka pakieta prahram (y) vydaliena). Paliapsenni u SDK Android, iduc ruka ab ruku z ahulnym razvicciom Android platformy. SDK taksama padtrymlivaje staryja viersii Android platformy u vypadku raspracouscykau chocuc nacelvac svaje prykladannia na starych pryladach. Srodki raspracovak zahruzanyja kampanienty, tamu paslia taho, jak adzin zapampavau aposniuju viersiju i platformy, staryja platformy i instrumienty, taksama mohuc byc zahruzany dlia testavannia sumiascalnasci. Android prykladannia spakavanyja u farmacie APK i zachouvajucca u teccy / dadzienyja / prykladannia na AS Android (tecka dastupnaja tolki dlia supierpolzovatielia pa mierkavanniach biaspieki). APK pakiet utrymlivaje DEX fajly (skampiliavany bajt-kod fajlau nazyvajecca Dalvik vykananyja fajly), fajly resursau i insyja.

Android Debug Bridge ujauliaje saboj nabor instrumientau, ukliucanych u pakiet Android SDK. Jana skladajecca z klijenckich i sierviernych prahram, jakija uzajemadziejnicajuc adzin z adnym. ABR, jak pravila, dastupnyja praz interfiejs kamandnaha radka, choc mnostva hraficnych karystackich interfiejsau isnujuc dlia kantroliu ABR. Napryklad, Android prykladannie moza byc zachavana z dapamohaj reziervovaha kapijavannia kamandy u fajl, imia jakoha reziervovaja absa pa zmaucanni. U pytanni biaspieki paviedamlialasia u sakaviku 2011 hoda ABR byu nakiravany u jakasci viektara, kab pasprabavac ustaliavac Rutka na padlucanych teliefonach z dapamohaj «resursau vycarpannie ataki». FastBoot dyjahnastycny pratakol uvachodzic u pakiet SDK vykarystouvajecca u asnounym dlia zmieny fles fajlavaj sistemy praz zlucennie USB ad kamputara. Jana patrabuje, kab prylada byla pacata u jakasci zahruznika ci druhasnaha rezymu prahramy zahruznika, u jakim vykonvajecca tolki samyja asnounyja inicyjalizacyi aparatnaha zabiespiacennia. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar